Informācija par NEPLP preses konferenci 17.jūlijā

18.07.2017 13:01
Izdrukāt:

Pirmdien, 17.jūlijā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome informēja par vairākiem lēmumiem attiecībā uz Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR), tostarp lēmuma par Latvijas autoru mūzikas kvotu piešķiršanu LR kanālam LR5 atcelšanu, lēmuma par izmaiņām LR statūtos pieņemšanu, kā arī citiem jautājumiem.

NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere informēja, ka padome nolēmusi apturēt 6.jūlija lēmumu par LR5 turpmāko attīstību. Viņa uzsvēra, ka lēmums nav atcelts, bet gan ir apturēts līdz 2018.gada sākumam. NEPLP valdes loceklis Patriks Grīva atzina, ka līdzšinējā komunikācija par šo lēmumu starp NEPLP un LR5, tostarp publiskajā telpā, jo īpaši no NEPLP puses, bijusi neveiksmīga, taču NEPLP ir gatava turpināt darbu pie LR5 tālākas attīstības kopā ar darbiniekiem, ņemot vērā LR5 jau iepriekš iesniegto attīstības koncepciju.

NEPLP arī lēmusi par izmaiņām LR statūtos, kas paredz, ka LR valdē atkal būs trīs valdes locekļi, kā tas bijis iepriekš. LR jau uzdots veikt visas nepieciešamās darbības, lai jaunā statūtu redakcija stātos spēkā līdz 1.augustam, pēc tam tiks izsludināts atklāts konkurss uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vietām. Līdz jauno valdes locekļu atrašanai viņu pilnvaras tiks uzticētas prokūristiem. Nav plānots pārtraukt darba attiecības ar līdzšinējo LR valdes locekli Sigitu Roķi līdz viņas pilnvaru termiņa beigām. “Mēs esam sapratuši, ka LR ir gana daudz problēmu, kas jārisina nekavējoties, tostarp mums ir jāstrādā pie budžeta, arī saistībā ar atalgojuma jautājumiem,” uzsvēra D.Ķezbere.

D.Ķezbere arī informēja, ka NEPLP neatbalsta LR darbinieku izteikto aicinājumu atcelt NEPLP priekšsēdētājas vietnieku Ivaru Āboliņu no radio pārraudzības, norādot, ka  I.Āboliņš jau ir daudz darba ieguldījis radio darbības izpētē.

NEPLP arī nolēma, ka lēmums par valdes mērķiem un uzdevumiem paliek spēkā. Kā informēja I.Āboliņš, LR funkciju auditā konstatētās problēmas ir nopietnas un tās nekavējoties jārisina, turklāt arī LR darbinieki ir pauduši, ka esot gatavi pārmaiņām. “Ir jāsaprot, ka strukturālās izmaiņas ir nepieciešamas un finanšu pārvaldības sistēma ir jāmaina, un šajā auditā ir norādīts uz labo praksi, kā sabiedriskajiem medijiem organizatoriski jāfunkcionē, “ norādīja I.Āboliņš.

NEPLP locekle Ieva Beitika atgādināja, ka sabiedrisko mediju redakcionālā neatkarība ir fundamentāla pamatvērtība, un tās apstrīdēšana nav pieļaujama. Viņa atgādināja, ka nepieciešama sabiedrisko mediju pārvaldības un finanšu caurskatāmība, un NEPLP jānodrošina, ka sabiedriskais pasūtījums tiek izstrādāts atbilstoši mērķiem un uzdevumiem iedzīvotāju interesēs.  NEPLP locekle Gunta Līdaka atgādināja, ka viens no būtiskiem jautājumiem ir LR atalgojuma struktūra, jo šobrīd katrs no LR kanāliem darbojas pēc atšķirīgiem finansējuma principiem, un darbiniekiem ar vienādām kompetencēm dažādos LR kanālos atalgojums pēc apjoma atšķiras vairākas reizes.

Preses konferencē NEPLP arī aktualizēja jautājumu par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, piedāvājot diskusiju par risinājumu, ka LR varētu būt pirmais no sabiedriskajiem medijiem,  kas spertu šādu soli, jo tam saņemts LR valdes priekšsēdētājas atbalsts, turklāt LR reklāmas ieņēmumu daļa ir mazāka nekā VSIA “Latvijas Televīzija”.