Informācija par NEPLP 2018.gada 22.marta sēdi

22.03.2018 15:32
Izdrukāt:

Nosaka uzvarētāju konkursā par radio programmas veidošanu vidējos viļņos Rīgā

22.marta sēdē NEPLP iepazinās ar konkursa “Apraides tiesību piešķiršana vietējās radio programmas veidošanai vidējos viļņos Rīgā” pieteikumiem un noteica tā rezultātus. Par konkursa uzvarētāju atzīts Raimonds Kreicbergs. Kā jau iepriekš informēja NEPLP dalībai konkursā tika saņemts viens pieteikums.

NEPLP uzklausa recenzenta viedokli par reģionālo televīziju veidotajiem novada ziņu sižetiem 2017.gada II pusgadā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 22.marta sēdē uzklausīja recenzenta (I.Liepiņš) viedokli par SIA "Valmieras TV", SIA "Skrundas TV", SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" un SIA "Televīzijas studija "TV Spektrs"" sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gada II pusgadā. Minētie elektronisko plašsaziņas līdzekļi konkursa kārtībā bija ieguvuši tiesības 2017.gadā veidot ziņu sižetus par Latvijas novadiem. Ziņu sižeti tika demonstrēti Latvijas Televīzijas veidoto ziņu raidījumu ietvaros.

“Reģionālo studiju gatavotie materiāli ir kvalitatīvi, varētu teikt, ka, salīdzinot ar LTV Ziņu dienestu ražoto saturu, noteikti līdzvērtīgi un pat pārāki. Piemēram, ja tipiskā LTV Ziņu dienesta sižetā ir viena vai divas “runājošās galvas”, kam pa vidu skan gari tekstu atreferējumi žurnālistu balsīs, tad recenzējamo mazo reģionālo televīziju veidotajos sižetos būs četri, pieci vai pat seši intervējamie. No intervējamo teiktā izgriezti īsi, kodolīgi citāti, kurus savā starpā saista aizkadra balss, kas pavēsta papildu informāciju”, klāstīja Liepiņš.

Recenzents uzsvēra, ka reģionālās studijas nopietni ir ņēmušas vērā 2016. un 2017.gadā recenzentu ieteikto. Šajos apskatos norādītie trūkumi ir novērsti. Piemēram, palielināts intervējamo personu skaits tipiskam vidusmēra sižetam, materiāli izdodas arvien analītiskāki. Rādot konkrētus pagastus un mazpilsētas, tiek atklātas tēmas, kas svarīgas visā Latvijā. Strauji izlīdzsvarots reģionālais pārklājums: sižetu skaits pa reģioniem un pašvaldībām aptuveni sakrīt ar iedzīvotāju skaitu tajos.

Recenzents norādīja arī uz dažām uzlabojamām lietām SIA "Valmieras TV", SIA "Skrundas TV", SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" un SIA "Televīzijas studija "TV Spektrs"" ražotajā saturā, piemēram - lielā mērā iztrūkst sižeti no Sēlijas novadiem.

NEPLP nolēma apstiprināt SIA "Valmieras TV", SIA "Skrundas TV", SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" un SIA "Televīzijas studija "TV Spektrs"" sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gada II pusgadā. 

Latvijā retranslējamo programmu sarakstam pievieno jaunas programmas

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā šādas televīzijas programmas: “360 tune box”, “FashionBox”, “Fast&FunBox”, “FilmBox ArtHouse”, “FunBoxUHD”, un “Gametoon”.