Informācija par NEPLP 2.novembra sēdi

02.11.2017 16:45
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2.novembra sēdē izskatīja vairākus jautājumus, kas attiecas uz VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) darbību,  kā arī pieņēma lēmumus, kas saistās ar komerctelevīziju darbību.

NEPLP, piedaloties abu sabiedrisko mediju valdēm, izskatīja LTV ikgadējo  satura kvalitātes izvērtējumu par pagājušo sezonu, kuru izstrādā LTV satura vērtēšanas padome. Tas ir viens no instrumentiem, kā LTV regulāri pārvērtēt satura piedāvājumu un tā kvalitāti, kā arī veicināt profesionalitāti, izcilību un atbildību. Īpaša uzmanība tika pievērsta bērnu un jauniešu auditorijas satura izvērtējumiem, tos analizējot kontekstā ar ekspertes Guntas Apses veikto pētījumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi pirmajā pusgadā un LTV auditorijas pētījumu. NEPLP sniedza arī savu redzējumu, kā pilnveidot satura kvalitātes pārvaldību. Kopumā viens no būtiskiem LTV stratēģiskās attīstības jautājumiem ir satura pieejamības nodrošināšana saskaņā ar auditorijas mediju lietošanas paradumiem interneta vidē. LTV ir jāturpina arī iesaistīt iedzīvotājus satura radīšanā, veidojot dialoga attiecības.

NEPLP akceptēja LR revīzijas komisijas ziņojumu par aizvadīto ceturksni, kurā izskatīja vairākus jautājumus saistībā ar finansējuma piešķiršanu Latgales multimediju studijas tehniskajām vajadzībām, LR apraides nodrošināšanai, nepieciešamajai LR tehniskā resursa modernizācijai, kā arī studiju “loga” finansējumam LR1 programmā Latgales apraidē.

NEPLP apstiprināja grozījumus LTV un LR realizētajā sabiedriskajā pasūtījumā, precizējot uzdevumus un lemjot par ietaupīto līdzekļu izmantojumu sabiedrisko mediju vajadzībām, kā arī lēma par LR 2016.gada darbības rezultātu novērtējumu iesniegšanu koordinācijas institūcijā – Pārresoru koordinācijas centrā.

NEPLP nolēma uzlikt administratīvo sodu SIA “DAUTKOM TV” par programmas “Dautkom” ziņu raidījumā “Ziņu izlaidums” pieļauto slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju 2017.gada 3.jūnijā. Minētajā sižetā tika izplatīts sižets, kurā Krievijas televīzijas TNT projekta “Ekstrasensu kaujas” dalībniece ekstrasense Olga Feja (Dombrovska) sniedza savu vērtējumu par Daugavpils pašvaldību vēlēšanās startējošo partiju līderiem, un, kā secināja NEPLP, tika pausts netiešs aicinājums balsot par konkrētiem deputātu kandidātiem, sniedzot viņiem pozitīvu vērtējumu. Administratīvais sods piespriests 1000 eiro apmērā.

NEPLP arī izsniedza komerciālās reģionālās televīzijas programmas apraides atļauju SIA “Teledistribjucija” veidotajai programmai “LoLo Baltic”, izbeidza lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā pret SIA “I-net”, kā arī lēma par Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas iesnieguma atgriešanu iesniedzējam.