Informācija par NEPLP 16.novembra sēdi

16.11.2017 17:14
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16.novembra sēdē izvērtēja sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada oktobrī, ko īstenojuši komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi AS “TV Latvija”,  SIA “4.vara” un SIA “Vidzemes televīzija” un secināja, ka sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts. Atsevišķi tika uzklausīts recenzentes Aijas Dulevskas vērtējums par SIA “Vidzemes televīzija” raidījumu veidošanu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros 2017.gada trešajā ceturksnī, kā arī tika diskutēts par turpmāku reģionālo televīziju un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) sadarbību novadu ziņu veidošanā.

NEPLP apstiprināja grozījumus vairākiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem izsniegtajās apraides atļaujas. SIA „Radio Media Centrs“ izsniegtajā apraides atļaujā mainot programmas nosaukumu no „1.Biznesa Radio Liepāja“ uz “XOfm” un SIA „1.business radio“ izsniegtajā apraides atļaujā mainot programmas nosaukumu „1.Biznesa Radio“ uz “XOfm”. Minētajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tika mainīti īpašnieki un darbības pamatnosacījumi, nosakot ziņu pārraides ilgumu 90 minūtes nedēļas ietvarā. Savukārt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “TVBC”, tika mainīts programmas “PRO100TV” nosaukumu uz “PRO100tv Baltic”.  Tika papildināts arī Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts ar televīzijas programmu “RTVD (Russisches TV Deutschland)”.

Uzklausot atskaiti par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam izstrādes gaitu, NEPLP nolēma precizēt stratēģijas projektu, pilnveidot saturu un sākt stratēģijas saskaņošanas procesu ar iesaistītajām pusēm. Stratēģijas galvenie mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti Latvijas elektroniskajiem medijiem laika periodam līdz 2022.gadam, pielāgojoties konverģences radītām izmaiņām informatīvajā vidē.