Informācija par 2. augusta NEPLP sēdi

02.08.2017 15:48
Izdrukāt:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2.augusta sēdē uzklausīja Valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) investīciju plānu pārejas uz augstas izšķirtspējas apraides kvalitātes standartiem realizēšanai, lēma par pasākumiem Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes stiprināšanā, kā arī apstiprināja vairāku televīzijas programmu iekļaušanu retranslējamo programmu sarakstā un piešķīra apraides atļaujas.

Kā jau ziņots iepriekš, NEPLP ir nolēmusi atjaunot LR valdi trīs locekļu sastāvā. 2.augusta sēdē NEPLP apstiprināja LR valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijas personālsastāvu. Komisijas vadītājs būs NEPLP priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš, tajā strādās arī NEPLP Locekļi Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī eksperti – biedrības “Par legālu saturu” izpilddirektore, bijusī NEPLP priekšsēdētāja vietniece, NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Dace Kotzeva un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs. NEPLP arī apstiprināja LR valdes locekļiem nepieciešamo prasību un profesionālās pieredzes aprakstu.

Lai stiprinātu LR valdes kapacitāti jau tagadējā ikdienas darbā, NEPLP lēma par LR valdes locekli līdz izsludinātā konkursa noslēgumam apstiprināt LR finanšu direktoru Juri Gavaru.

NEPLP uzklausīja LTV pārstāvju prezentāciju un skaidrojumus investīciju plānam tehniskā nodrošinājuma atjaunināšanai, lai realizētu pāreju uz augstas izšķirtspējas apraides (HD) kvalitātes standartiem. Uzklausot LTV pārstāvjus, NEPLP atzina, ka investīcijas būs nepieciešamas vairāku gadu garumā, par ko tiks informēta arī Satiksmes ministrijas paspārnē izveidotā darba grupa.

NEPLP arī nolēma izsniegt apraides atļaujas SIA “Content Hub” programmām “Travel and Adventure” un “TRICK”, kā arī retranslējamo programmu sarakstā nolēma iekļaut televīzijas programmas “НТВ Стиль”, “НТВ Сериал” un “НТВ Право”.