Informācija par 12.oktobra NEPLP sēdi

13.10.2017 11:24
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12.oktobra sēdē apstiprināja vadlīnijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018.gada sabiedriskā pasūtījuma plānam, izveidoja nominācijas komisiju VSIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amata kandidātu izvērtēšanai, uzklausīja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) revīzijas komisijas ziņojumu, kā arī izskatīja citus jautājumus.

Atbilstoši apstiprinātajām vadlīnijām sabiedriskie mediji izstrādās sabiedriskā pasūtījuma projektu 2018. gadam, kur NEPLP apspriedīs kopā ar Sabiedrisko konsultatīvo padomi. Galvenās noteiktās satura prioritātes, atainojot nacionāli nozīmīgus notikumus 2018. gadā, ir Latvijas valsts simtgade, 13. Saeimas vēlēšanas, XXIII Ziemas Olimpiskās spēles.

Apstiprinot vadlīnijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādei, NEPLP uzsvēra nepieciešamību turpināt darbu pie stratēģiskas sabiedriskā pasūtījuma izstrādes un atskaitīšanās sistēmas ieviešanas. Saskaņā ar definētajiem sabiedriskā labuma mērķiem, vadlīnijās ir noteikti gan kopīgi uzdevumi LTV, LR un vienotajam ziņu portālam LSM.lv, gan arī katram atsevišķi.

“Ņemot vērā izmaiņas iedzīvotāju mediju lietojuma paradumos, NEPLP pievērš uz nepieciešamību nodrošināt satura pieejamībai un izplatīšanai dažādās platformās, kuras iedzīvotāji izmanto. Bērni un jaunieši ir auditorija, kurai ir jāpievērš īpaša uzmanība un kas 2018. gada sabiedriskajā pasūtījumā ir noteikta kā prioritāte,” uzsvēra NEPLP locekle Ieva Beitika. No 2019. gada NEPLP plāno ieviest sabiedriskā pasūtījuma konceptu, kas raksturo sabiedrisko mediju darbības stratēģiju un uzdevumus trīs gadu periodam. Šogad izstrādātais sabiedriskā pasūtījuma ietvars vienlaikus ir arī izmēģinājums šādas sabiedriskā pasūtījuma izstrādes un īstenošanas pieejas tālākā attīstīšanā, norādīja I.Beitika.  Ar vadlīnijām sabiedrisko mediju pasūtījuma plānam 2018.gadam var iepazīties NEPLP mājaslapā.  

19.oktobrī NEPLP izsludinās konkursu uz vakanto LR valdes locekļa satura jautājumos amatu. 12.oktobra sēdē NEPLP apstiprināja valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijas personālsastāvu. Pieteikumus uz šo vakanci izvērtēs NEPLP locekļi Ivars Āboliņš, Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī divu žurnālistu profesionālo organizāciju pārstāvji – Rolands Tjarve no Latvijas Žurnālistu asociācijas, un Imants Liepiņš no Latvijas Žurnālistu savienības, kurš vienlaikus ir arī Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis.

NEPLP sēdē izskatīja vairākas administratīvā pārkāpuma lietas. Administratīvā pārkāpuma lieta pret SIA “Ardi” noslēgta ar mutiska brīdinājuma izteikšanu, savukārt ierosinātajā lietā pret SIA “I-net”, komersantam lūgts iesnieg papildus dokumentus, par kuriem tas informēja sēdes laikā. Administratīvā pārkāpuma lietā, kura ierosināta pret televīzijas izplatīšanas pakalpojumu sniedzēju SIA “Mīts LV”, tika secināts, ka uzņēmums šovasar izplatījis televīzijas programmu “Animal Family HD”, kura nav iekļauta Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. SIA “Mīts LV” tika piemērots administratīvais sods 2000 eiro apmērā.

NEPLP uzklausīja Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docentes Sandras Murinskas recenziju par SIA “Lietišķā Latgale” veidoto sabiedriskā pasūtījuma radio raidījumu “Pi myusim Latgolā”. Uzklausot recenzenta izvērtējumu par sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, tika secināts, ka saturs tiek veidots atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem. Trīs mēnešu periodā izskanējuši 26 raidījumi, kuros kopā ar raidījuma viesiem atklātas norises Latgalē.

Izskatot iesniegtos pieteikumus, NEPLP nolēma izsniegt komerciālās apraides atļaujas “Cold Office BBS Limited” programmām “K1”, “K2” un “K1HD”. Tāpat NEPLP lēma par Ukrainas televīzijas programmas “UA TV” iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā.