Atgādinām par apraides uzraudzības valsts nodevas samaksu

05.01.2021 11:10
Izdrukāt:

Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2021.gadā. Valsts nodevas samaksa jāveic līdz 2021.gada 31.janvārim.

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai un saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas 100% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24 8.2.punktu) vai 50% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24 9.2.punktu) apmērā.

No 2019.gada 1.jūlija informācija par iepriekšējos gados saņemto de minimis atbalstu ievadāma elektroniskajā de minimis uzskaites sistēmā (to veic elektroniskais plašsaziņas līdzeklis). Iesniegums brīvā formā par  de minimis atbalsta saņemšanu 2021.gadā iesniedzams Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, iesniegumā jānorāda  de minimis sistēmā aizpildītās veidlapas numurs.

Vairāk informācijas par de minimis uzskaites sistēmu šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski.

2021.gada 15.janvāris ir pēdējā diena, kad var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai par apraides tiesību īstenošanas uzraudzības valsts nodevas samaksas atbrīvojumu vai samazinājumu 2021.gadā.

Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.24.