Apsveicam! Vidzemes televīzijai – 25!

25.08.2017 14:24
Izdrukāt:

Jau pagājis ceturtdaļgadsimts, kopš ēterā nonāca Vidzemes Televīzijas pats pirmais raidījums. No nelielas televīzijas ar improvizētu studiju ātrās palīdzības garāžās divdesmit piecu gadu laikā Vidzemes Televīzija ir kļuvusi par vienu no lielākajiem reģionālajiem medijiem Latvijā, un tās izaugsme joprojām turpinās. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šajā apaļajā jubilejā Vidzemes Televīzijai saka lielu paldies par ieguldījumu Latvijas mediju nozares attīstībā un Latvijas novadu notikumu atspoguļošanā, kā arī vēl turpmākajos darbības gados turpināt uzsākto kursu uz kvalitatīvas mediju vides nodrošināšanu Vidzemes reģionā.

Vidzemes Televīzija savas darbības divdesmit piecos gados ir stāvējusi cieši blakus reģiona attīstībai, ar atbildību pret vietējiem iedzīvotājiem informējot par aktualitātēm un veicinot demokrātiskas sabiedrības izveidošanos un nostiprināšanos. Mūsdienās, informācijas laikmetā ir īpaši svarīgi, lai novados un pagastos būtu pieejama aktuāla, vērtīga un objektīva informācija par norisēm, kas tieši attiecas uz to iedzīvotājiem, un Vidzemes Televīzijas veikums ļauj ikvienam vidzemniekam būt zinošam par lietām, kas viņam ir svarīgas.