Aktualizēti nolikumi komercmedijiem par sabiedriskā pasūtījuma veidošanu, vērtēšanu un finansējuma izlietojumu

19.02.2021 14:13
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir aktualizējusi divus nolikumus par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko pilda komercmediji, veidošanu, vērtēšanu un finansējuma izlietojumu.

Nolikumā "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" ir:

  • Precizēta informācija, kas iekļaujama pieteikumos, ko komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi iesniedz NEPLP
  • Nolikums papildināts ar informāciju par izmaksām, kas tiek un kas netiek atbalstītas sabiedriskā pasūtījuma ietvaros
  • Nolikums papildināts ar pielikumu "Sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2021. gadā īsteno komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, plāns"

Padomes lēmums pieejams šeit: https://www.neplpadome.lv/lv/assets/documents/sabiedriskais%20pasutijums/2021_02_04_L%C4%93mums_Nr.66_groz%C4%ABjumi_jumta_v%C4%93rt%C4%93%C5%A1ana.pdf

Nolikumā: "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem" ir:

  • Precizēti finansējuma izlietojuma principi un piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaitīšanās kārtība
  • Grozīts nolikuma pielikums - pieņemšanas-nodošanas akts/plāns un atskaite par līguma izpildi

Ar nolikumu jauno redakciju aicinām iepazīties šeit: https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/komercialie-mediji/komercialas-televizijas/sabiedriskais-pasutijums.html