Padomes locekļi

27.02.2020 09:42
Izdrukāt:

Ivars Āboliņš - Padomes priekšsēdētājs

Ivars Āboliņš pārrauga Padomes darbību kopumā un īsteno ar informatīvas telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzību, kā arī ir līdzatbildīgs komerciālo vietējo, reģionālo, nacionālo un pārrobežu audio elektronisko plašsaziņas līdzekļu (komerciālo, nekomerciālo radio) jomas pārraudzībā un VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” jomas pārraudzībā.

E-pasts: ivars.abolins@neplpadome.lv

I.Āboliņš - Curriculum vitae

 

Aurēlija Ieva Druviete - Padomes priekšsēdētāja vietniece

Aurēlija Ieva Druviete īsteno starptautiskās sadarbības jomas pārraudzību, kā arī ar medijpratības attīstības saistītu jautājumu pārraudzību un ir līdzatbildīga VSIA “Latvijas Televīzija” un ”VSIA “Latvijas Radio” jomas pārraudzībā un komerciālo vietējo, reģionālo, nacionālo, pārrobežu audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (komerciālo, nekomerciālo televīziju) jomas pārraudzībā.

E-pasts: aurelija.ieva.druviete@neplpadome.lv

A.I.Druviete - Curriculum vitae

Patriks Grīva - Padomes loceklis

Patriks Grīva veic komerciālo vietējo, reģionālo, nacionālo un pārrobežu audio un audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (komerciālo, nekomerciālo radio un televīziju) jomas pārraudzību, kā arī ir līdzatbildīgs ar informatīvas telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzībā un VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” jomas pārraudzībā.

E-pasts: patriks.griva@neplpadome.lv

P.Grīva - Curriculum vitae

Ieva Kalderauska - Padomes locekle

Ieva Kalderauska īsteno VSIA “Latvijas Televīzija” jomas pārraudzību un pakalpojuma pēc pieprasījuma jomas pārraudzību, kā arī ir līdzatbildīga VSIA “Latvijas Radio” jomas pārraudzībā, VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” kopprojektu, t.sk. LSM.lv, pārraudzībā un vietējā satura veidošanas un izplatīšanas veicināšanas pārraudzībā.

E-pasts: ieva.kalderauska@neplpadome.lv

I.Kalderauska - Curriculum vitae

Jānis Eglītis - Padomes loceklis

Jānis Eglītis īsteno VSIA “Latvijas Radio” pārraudzību, VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” kopprojektu, t.sk. LSM.lv, pārraudzību un vietējā satura veidošanas un izplatīšanas veicināšanas pārraudzību, kā arī ir līdzatbildīgs VSIA “Latvijas Televīzija” jomas pārraudzībā un komerciālo vietējo, reģionālo, nacionālo, pārrobežu audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (komerciālo, nekomerciālo televīziju) jomas pārraudzībā.

E-pasts: janis.eglitis@neplpadome.lv

J.Eglītis - Curriculum vitae

Padomes locekļi kopā īsteno:

  • starpinstitucionālo sadarbību;
  • grozījumu projektu izstrādi normatīvajos aktos, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību;
  • elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību.