Kontakti un rekvizīti

15.03.2019 12:44
Izdrukāt:

Kontakti

Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939 6.stāvs (pie ieejas zvana poga Nr. 6)
Tālrunis: +371 67221848
E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv

                  Medijiem: media@neplpadome.lv

                  Par personas datu apstrādi un aizsardzību: dati@neplpadome.lv

                  Trauksmes cēlēju kontaktpunkts: trauksme@neplpadome.lv

Darba laiks: Pirmdiena - piektdiena 9.00 - 17.00 

Apmeklētājus NEPLP pieņem pēc iepriekšējas saskaņošanas darba dienās laika posmā no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

 

Valsts nodeva apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV87TREL1060470921300

Konta numurs dalības maksas samaksai NEPLP izsludinātajos konkursos

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV08TREL2470623009000

NEPLP rekvizīti

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Reģistrācijas Nr. 90000081852
Valsts kase
Konts: LV08TREL2470623009000