Budžets

25.03.2019 15:45
Izdrukāt:

Budžeta resora 47. “Radio un televīzija” 2020.gada budžets:

Pieejams šeit

Budžeta resora 47. “Radio un televīzija” 2019.gada budžets:

Pieejams šeit

 

Budžeta resora 47. “Radio un televīzija” 2018.gada budžets:

Pamatbudžeta programma 01.00.00 “Nozares vadība”

Pamatbudžeta programma 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta apakšprogramma 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta programma 04.00.00  “Komerciālās televīzijas un radio”

Pamatbudžeta programma 99.00.00  “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

 

Budžeta resora 47. “Radio un televīzija” 2017.gada budžets:

Pamatbudžeta programma 01.00.00 “Nozares vadība”

Pamatbudžeta programma 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta apakšprogramma 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta programma 04.00.00  “Komerciālās televīzijas un radio”

Pamatbudžeta programma 99.00.00  “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

 

Budžeta resora 47. “Radio un televīzija” 2016.gada budžets:

Pamatbudžeta programma 01.00.00 “Nozares vadība”

Pamatbudžeta programma 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta apakšprogramma 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”

Pamatbudžeta programma 04.00.00  “Komerciālās televīzijas un radio”

Pamatbudžeta programma 99.00.00  “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāme 2015.gadam.

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāme 2014.gadam.

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāme 2013.gadam.

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāme 2012.gadam.