Veidlapas

23.01.2020 10:50
Izdrukāt:

 

Veidlapa programmas iekļaušanai Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā (WORD formātā)

 

Eiropas audiovizuālo darbu uzskaites veidlapa (WORD formātā)

 

Apliecinājums par patieso labuma guvēju (WORD formātā)

 

Izplatīto programmu uzskaites žurnāla formas apstiprināšanu

Radio programmu uzskaites žurnāls (WORD formātā)

Televīzijas programmu uzskaites žurnāls (WORD formātā)

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu veidlapas

Radio darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)

Īstermiņa radio programmas veidošanas darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)

Televīzijas darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)

Pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēja darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)