Nozari regulējošie NEPLP lēmumi

20.12.2019 12:52
Izdrukāt:

Programmu veidošana un komerciālu paziņojumu izvietošana

Lēmums Nr.216 “Par atsevišķu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā esošu programmu izplatīšanas apturēšanu”

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes skaidrojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 44. panta piemērošanai (20.12.2019)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīnijas sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem (13.12.2019)

Vadlīnijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audiovizuālo komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuālos raidījumos, programmās un katalogos (11.10.2018)

Instrukcija par reklāmas un televīzijas vai radio veikala apjoma aprēķināšanu komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajos raidījumos (10.11.2016)

Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audio komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmās (26.01.2017)

Lēmums Nr. 224 (20.11.2019)

Par atsevišķu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā esošu programmu izplatīšanas apturēšanu

Lēmums Nr.9 (14.01.2016)

Par Padomes nostāju attiecībā uz komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmu veidošanas valodu

Lēmums Nr.60 (15.04.2015)

Par grozījumu apstiprināšanu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīnijās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanai, veidojot ziņu, informatīvi dokumentālos un diskusiju raidījumus, it īpaši priekšvēlēšanu laikā

Lēmums Nr.211 (05.12.2013)

Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto valodas noteikumu piemērošanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

Lēmums Nr.210 (05.12.2013)

Par normatīvo aktu "Instrukcija par valodas kvotas uzskaites veikšanu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kuri veido un izplata radio programmas"

Lēmums Nr.164 (28.12.2012)

Par diennakts raidlaika un raidlaika stundas uzskaites kārtību reklāmas apjoma noteikšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās

 

Sabiedriskais pasūtījums

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma un atskaitīšanās principiem (konsolidētā versija)

1.pielikums (.xls)    1.pielikums (.pdf)

2.pielikums (.xls)    2.pielikums (.pdf)

3.pielikums (.doc)   3.pielikums (.pdf)

Lēmums Nr. 284 (31.08.2020)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr. 261 (31.07.2020)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr. 241 (19.12.2019)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr. 170A (21.05.2020)

Par grozījumu apstiprināšanu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijās 2019.-2021.gadam un uzdevumos 2020.gadam

Lēmums Nr. 226 (05.12.2019)

Par grozījumu apstiprināšanu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijās 2019.–2021.gadam un uzdevumos 2020.gadam

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem (04.10.2012.)

  •  1.pielikums "Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izvērtē sabiedrisko mediju jauno pakalpojumu ietekmi uz sabiedrības interešu apmierināšanu un tirgu (.pdf)  (.doc). (1.pielikums apstiprināts jaunā redakcijā ar Padomes 12.12.2019. lēmumu Nr.234, ar 21.05.2020. Padomes lēmumu Nr.170 1.pielikumā veikti grozījumi)

Lēmums Nr.182 (30.09.2019)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.176 (16.09.2019)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.111 (28.05.2019)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.126 (02.08.2018)

Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām 2019.–2021.gadam un uzdevumiem 2019.gadam

Lēmums Nr.154 (12.10.2017.)

Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām

 

Nolikumi

Lēmums Nr.52 (02.04.2015)

Par Latgales elektronisko mediju programmas apstiprināšanu

NEPLP ikgadējās elektroniskās plašsaziņas radošuma balvas - Celmlauža balvas - piešķiršanas nolikums  (21.03.2013)

Lēmums Nr.77 (28.06.2012)

Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikumā

 

Bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraide ciparformātā 

Lēmums Nr.220 (17.12.2013)

Par galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta apstiprināšanu

Lēmums Nr.111 (02.07.2015)

Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2013.gada 17.decembra Lēmumā Nr.220 "Par galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta apstiprināšanu"

Lēmums Nr.178 (30.11.2015)

Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2013.gada 17.decembra Lēmumā Nr.220 "Par galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta apstiprināšanu"

 

Dažādi

Lēmums Nr.59 (15.04.2015)

Par darbības pamatnosacījumu veidlapas apstiprināšanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri veido un izplata informatīvo programmu, izmantojot savus elektronisko sakaru tīklus (kabeļtelevīzijas)

Lēmums Nr.27 (05.02.2015)

Par elektronisko sakaru komersantu - kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes kārtības apstiprināšanu

Lēmums Nr.221 (17.12.2013)

Par ID zonās raidošo reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksta apstiprināšanu

Lēmums Nr.196 (14.11.2013)

Par konkursu par apraides tiesību piešķiršanu nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem dalības maksa

Lēmums Nr.140 (08.11.2012)

Par televīzijas programmu "RTR Planeta"

Lēmums Nr.91 (26.07.2012)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu precizēšanas kārtība