Nacionālā stratēģija

15.10.2018 12:52
Izdrukāt:

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018-2022. gadam

Stratēģijas Pielikums Nr.1 (Apraides tiesību piešķiršanas kārtība)

Stratēgijas Pielikums Nr.2 (Eiropas audiovizuālo darbu uzskaites veidlapa)

Stratēģijas Pielikums Nr.3 (Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas)

Stratēģijas Pielikums Nr.4 (Izplatīto radio programmu uzskaites žurnāla forma)

Stratēģijas Pielikums Nr.5 (Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audiovizuālās programmas)

Stratēģijas Pielikums Nr.6 (Kritēriji sabiedriskā pasūtījuma raidījumu/projektu novērtēšanai)

Stratēģijas Pielikums Nr.7  (Apliecinājums par patieso labuma guvēju)

Lēmums Nr.63 (12.04.2018) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018–2022.gadam apstiprināšanu

Ieviešanas plāns

Lēmums Nr.140 (20.09.2018) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālāsstratēģijas 2018.–2022.gadam ieviešanas plāna apstiprināšanu

 

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

2012. - 2018.gadam (WORD)

2012. - 2018.gadam (PDF)

Lēmums Nr.196 (28.12.2017) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.251 (24.11.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.65 (23.03.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.14 (14.01.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.2 (04.01.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.138 (27.08.2015) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.119 (07.07.2015) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.172 (28.08.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.132 (03.07.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.40 (06.02.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.194 (14.11.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.150 (16.08.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.79 (11.04.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.63 (21.03.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2009.-2011.gadam

Lēmums Nr.140 (05.12.2011)

Lēmums Nr.65 (06.05.2010)

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2006.-2008. gadam

Latvijas elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2003.-2005. gadam

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2000.-2002.gadam

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 1996.-1999.gadam