Bezmaksas programmas

17.12.2021 16:32
Izdrukāt:

Bez maksas zemes apraidē ciparformātā izplatāmo televīzijas programmu saraksts

(no 2022. līdz 2024.gadam)

 

Programmas kārtas numurs

Programmas nosaukums 

Programmas izšķirtspēja

Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis

1. LTV1 SD VSIA “Latvijas Televīzija”
2. LTV7 SD VSIA “Latvijas Televīzija”
3. LTV1 HD VSIA “Latvijas Televīzija”
4. LTV7 HD VSIA “Latvijas Televīzija”
5.  ReTV SD SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA”
6. TV24 SD AS “TV Latvija”
7. TV4 SD SIA “4.vara”


Saraksts (no 2022. līdz 2024.gadam) apstiprināts ar Padomes 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.522/1-2 "Par galalietotājiem bez maksas zemes apraidē ciparformātā izplatāmo televīzijas programmu saraksta apstiprināšanu", stājas spēkā 2022.gada 6.janvārī.