Piekļūstamības paziņojums

13.01.2021 10:39
Izdrukāt:
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. 
 
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietni – www.neplpadome.lv 
Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”. 
 
Atbilstības statuss 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. 
 
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445 
Attēliem trūkst alternatīvie teksti. 
Lapa neparedz tālummaiņas (zoom page) iespēju. 
Lai gan lapas funkcionalitāte ir piekļūstama no tastatūras, nav redzams tastatūras fokuss.  
Tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu.  
Izvērtējumu apliecinošs dokuments ŠEIT. 
 
Piekļūstamības alternatīvas 
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams citā formātā, piedāvājam izmantot saziņai norādītos kontaktus. 
 
Atsauksmēm un saziņai
Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.  
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: 
E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv 
Tālrunis: +37167221848 
Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939 
Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā. 
 
Sūdzību iesniegšana 
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam: 
Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010 
Tālrunis: +37167686768 
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv 
Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija 
 
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu 
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 23. decembrī.