Pētījumi

27.11.2020 12:50
Izdrukāt:

2020

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumiem un sabiedrības vajadzībām

Prezentācija: Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumiem un sabiedrības vajadzībām

 

2019

Pētījums: Kādu sabiedrisko labumu LTV, LR un LSM.lv sniedz iedzīvotājiem?

Prezentācija: Kādu sabiedrisko labumu LTV, LR un LSM.lv sniedz iedzīvotājiem?

 

2018

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju interesēm, dienaskārtību un uzticēšanos medijiem (kvantitatīvais pētījums) Latvijas Fakti, Jūlijs 2018

 

2017

KANTAR TNS. 2017. Radio patēriņš dažādās platformās un attīstības prognozes. Latvijas iedzīvotāju aptauja 2017.gada decembris

 

2016

TV auditorijas pētījums - Fokusa grupu diskusiju kopsavilkums 2016.gada oktobris-novembris

TV auditorijas pētījums - Latvijas iedzīvotāju aptaujas dati 2016.gada oktobris-novembris

 

2015

LTV sabiedriskā labuma izvērtējums par 2013.-2015. gadu 

Pētnieka Dr. sc. comm. Jāņa Buholca neatkarīgas ekspertīzes atzinums, ietverot aptverošu un salīdzinošu LTV sabiedriskā labuma izvērtējumu par 2013.-2015. gadu, balstoties uz: 1) LTV sabiedriskā pasūtījuma gada plāniem un izpildes pārskatiem; 2) NEPLP apstiprinātajiem LTV valdes ikgadējiem mērķiem un uzdevumiem attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu un to izpildes novērtējumu; 3) NEPLP iniciētajiem LTV ikgadējiem zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumiem, it īpaši par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos.

(2016. gada februāris)

Stiprināt Latviju hibrīdkara apstākļos: sabiedriskā medija pienākums

LTV krievvalodīgā kanāla kā multimediālas platformas attīstība

(2015. gada jūnijs)

Radio apraide Latvijā - ekonomiskā analīze

Gala ziņojums (2015.gada janvāris)

2014

Raidījumos fiksēto valodas un domāšanas stratēģiju analīze

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Monitoringa centra 2014. gada 4. marta ziņojumos Nr. 15, 16, 5. marta ziņojumos Nr. 17, 18, 19, 7. marta ziņojumā Nr. 21, 11. marta ziņojumā Nr. 22, 12. marta ziņojumos Nr. 23, 24, 25, 17. marta ziņojumos Nr. 26, 27, 18. marta ziņojumā Nr. 28, 20. marta ziņojumā Nr. 29, 24. marta ziņojumā Nr. 32, 25. marta ziņojumā Nr. 33 raidījumos fiksēto valodas un domāšanas stratēģiju analīze (Prof., Dr. phil. Daina Teters, 02.04.2014.)

2012

Mediju apraide Latvijā

Nacionālo mediju apraides stratēģija Latvijā. Kopsavilkums. (2012-12-27)

Prezentācija "Tendences patērētāju lietošanas paradumos. Mediju industrijas prioritātes" (2012-12-27)

Prezentācija "Mediju apraide Latvijā" (2012-12-07) 

Pētījumi par mediju lietošanas paradumiem

SIA "Factum" Mediju lietošanas paradumu pētījums Latgales reģionā. Galvenie rezultāti. (NEPLP, Latgale 2012)

SIA "Factum" Sabiedribas vajadzibu un mediju lietošanas paradumu izpēte. Galvenie rezultāti. (NEPLP, 2012)

Atzinums

J.Dombura atzinums saskaņā ar 2012.gada 27.februāra līgumā noteiktajiem NEPLP padomnieka pienākumiem

Saistību izpildes akts

Pētījums

Situācijas izpēte elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības Nacionālās stratēģijas 2012. – 2017. gadam izstrādei

Pētījums

Socioloģiskais pētījums

Nacionālās radio un televīzijas padomes pasūtītais socioloģiskais pētījums par Latvijas televīziju raidorganizāciju programmām (vietējām, reģionālajām, nacionālajām, sabiedriskajām) un Latvijas radio raidorganizāciju programmām (vietējām, reģionālajām, nacionālajām, sabiedriskajām).

Radio

Televīzija

Ziņas Latvijas televīzijās

Sergejs Kruks, Jānis Juzefovičs, Elena Kikuste un Gusts Kikusts "Ziņas Latvijas televīzijās" (LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze 2007. gada 16.-27. aprīlis).

Pētījums

Vidzemes augstskolas pētījums

Gunitas Berķes un Vinetas Silkānes pētījums "Ziņu atlases un ziņu izlaiduma veidošana Latvijas nacionālajās televīzijās" (Valmiera 2005).

Pētījums

Pielikumi