Baltijas valstu regulatoru sadarbība

19.06.2012 12:49
Izdrukāt:

Baltijas valstu regulatoru sanāksme

Š.g. 11.oktobrī, atzīmējot 20 gadu jubileju, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) rīko Baltijas valstu audiovizuālo mediju regulatoru sanāksmi, uz kuru aicināti regulatoru pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Šādas sanāksmes pēc rotācijas principa tiek rīkotas regulāri, un to mērķis ir veicināt sadarbību starp regulatoriem elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, pieredzes un informācijas apmaiņa attiecībā uz nacionālo un Eiropas mediju likumdošanu, kā arī rast praktiskus risinājumus problēmām saistībā ar mediju likumdošanas piemērošanu un interpretāciju. Kopš 2005.gada starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas regulatoriem spēkā ir sadarbības līgums, kas paredz savstarpēju pieredzes apmaiņu. Pirmo reizi uz Baltijas valstu regulatoru sanāksmi aicināti arī Zviedrijas apraides regulatora pārstāvji.

Sanāksmē paredzēts apspriest jurisdikcijas jautājumus un Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbības iespējas un līdzšinējo praksi ar raidorganizāciju jurisdikciju saistītu problēmu risināšanā. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva nosaka, ka, ja dalībvalsts novērtē, ka raidorganizācija citas dalībvalsts jurisdikcijā veic televīzijas apraidi, kas pilnībā vai galvenokārt ir vērsta uz tās teritoriju, tā var sazināties ar dalībvalsti, kuras jurisdikcijā ir attiecīgā raidorganizācija, lai panāktu abpusēji pieņemamu risinājumu problēmām, kas radušās, piemēram, ja dalībvalstī, uz kuru tiek raidīta programma, ir savādāki vai stingrāki nosacījumi kā jurisdikcijas dalībvalstī.

Šajā sanāksmē apspriežamo tēmu vidū ir arī digitalizācijas process un vietējo televīziju nākotne, audiovizuālo mediju pakalpojumi pēc pieprasījuma – kāda veida pakalpojumi ir pieejami Baltijas valstīs un kāda ir to reģistrācijas kārtība. Cita starpā dalībnieki arī apmainīsies ar informāciju par pēdējā laika norisēm elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Sanāksmes dalībnieku prezentācijas:

The Swedish Broadcasting Authority

Cooperation procedure - article 4 in the AVMS - directive

 Estonian Public Broadcasting ERR

Digitalisation process in Lithuania, the future of local TV programmes

Overview of programmes targeting Lithuania - ratings, etc.

Practice of registration of on-demand audiovisual media services in Lithuania

 

Igaunijas Sabiedriskā medija (ERR) pieredze

Apkopojums

Prezentācija par Igaunijas vienoto sabiedrisko mediju

Prezentācija