Sabiedriskais pasūtījums

17.01.2017 14:31
Izdrukāt:

Lēmums Nr. 239 (07.11.2016.) Par nolikuma "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem" grozījumiem un nolikuma jaunā redakcijā apstiprināšanu

Lēmums Nr. 157 (22.10.2015) Par nolikuma "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Principi sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršanai komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (18.02.2015)

 

2017

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2017.gadā realizē SIA "4.vara"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2017.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2017.gadā realizē AS "TV Latvija"

2016

Lēmums Nr.180 (14.07.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS "TV Latvija", grozījumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.19 (28.01.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA "Vidzemes televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē SIA "4.VARA"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē AS "TV Latvija"

2015

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē SIA "Ogres Televīzija"

Lēmums Nr.97 (04.06.2015.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2015.gadā īsteno komerciālais elektronisko plašsaziņas līdzeklis SIA "Ogres televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē AS "TV Latvija"

 2014

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem  (eksperts - Latvijas Universitātes mediju eksperts Rolands Tjarve) (3.ceturksnis)

Vērtējums par AS "TV Latvija" (RīgaTV 24) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Latvijas Universitātes mediju eksperts Rolands Tjarve) (3.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (3.ceturksnis)

 

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (2.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, acociētā profesore Anda Rožukalne) (2.ceturksnis)

 

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem  (eksperte - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, acociētā profesore Anda Rožukalne) (1.ceturksnis)

Vērtējums par AS "TV Latvija" (RīgaTV 24) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (1.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Latvijas Universitātes asociētais profesors Ābrams Kleckins) (1.ceturksnis)

 

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē AS "TV Latvija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē SIA "Ogres televīzija"

Lēmums Nr.167 (15.08.2014.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2014.gadā realizē SIA "Ogres televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"