Kalendārs

27.03.2017 12:46
Izdrukāt:

Pirmdiena, 10.aprīlis

I.Beitikas dalība 46. audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas kontaktkomitejas sanāksmē Briselē, Beļģijā

Padomes pārstāvju dalība KM organizētajā koferencē par mediju lietotprasmi „Pierobeža un (ne)sasniedzamie: pedagogu un žurnālistu loma medijpratības stiprināšanā”, Rēzeknē

Otrdiena, 11.aprīlis

I.Beitikas dalība 46. audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas kontaktkomitejas sanāksmē Briselē, Beļģijā

Padomes pārstāvju vizīte uz Latgales reģionāliem un vietējiem medijiem

Trešdiena, 12.aprīlis

I.Beitikas dalība 46. audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas kontaktkomitejas sanāksmē Briselē, Beļģijā

Ceturtdiena, 13.aprīlis

10.00 Padomes sēde